LW TechnicPriemyselné umývanie a odmasťovanie vašich komponentov

Dôverujte LW Technic
Riešenia, ktoré ponúkame, budú fungovať aj vo vašej firme! Naši zákazníci to potvrdzujú.

vybrať profesionálov

UMÝVACIE stroje

 • Nové umývacie stroje
 • Použité umývacie stroje
 • Servis a kontrola strojov a zariadení
 • Opravy a modernizácia umývacích strojov

Naša ponuka

 • Náhradné diely pre stroje a zariadenia
 • Systémy filtrácie kvapalín
 • Systémy na separáciu emulzie a oleja
 • Umývanie strojov a výrobných liniek
 • Cleanroom, čistá výrobná zóna
 • Laboratórne skúšky podľa ISO 16232, VDA 19.1
 • Poradenstvo v oblasti technickej čistoty

Štandardné umývacie stroje

Štandardné stroje sú:

 • Komorový stroj
 • Tunelový stroj
 • Ultrazvuková umývačka

Štandardné stroje môžu vykonávať tieto procesy:

 • Čistenie nástrekom a ponorom
 • Oplachovanie postrekom a ponorom
 • Čistenie ultrazvukom pri úplnom ponorení
 • Ofukovanie stlačeným vzduchom
 • Sušenie horúcim vzduchom
 • Sušenie stlačeným vzduchom
 • Vákuové sušenie

Kvalita, opakovateľnosť, vysoké OEE – to je náš cieľ

Špecializované umývacie stroje

Špecializovaný umývaci stroj je premyslené zariadenie, ktoré je navrhnuté a vyrobené podľa individuálnych potrieb vašej výroby.
Tieto zariadenia umožňujú dosiahnuť najvyššie požiadavky na technickú čistotu vášho koncového zákazníka.

Navrhneme a vyrobíme pre vás stroj určený na umývanie jednotlivých predmetov podľa vašich individuálnych potrieb.

Servis a kontrola strojov

NÚDZOVÉ VÝJAZDY

V prípade neočakávaných porúch strojov a zariadení na vašej výrobnej linke

OPRAVA PORÚCH

Stroj pracuje správne, ale konečný produkt nie vždy spĺňa očakávania stanovené vašou politikou kvality

ZÁRUČNÉ A POZÁRUČNÉ VÝJAZDY

Podpora počas záručnej doby na nové umývacie zariadenie alebo po jej uplynutí

PLÁNOVANÉ ROČNÉ KONTROLY

Forma preventívnej ročnej prehliadky, počas ktorej určíme, ktoré elektrické a mechanické diely je potrebné vymeniť.

Opravy umývacích strojov

Speciální myci stroje:

Po vykonaní kontroly alebo technickej prehliadky vykonáme opravu stroja výmenou chybných alebo opotrebovaných dielov.
Oprava obnovuje plnú funkčnosť zariadenia a znižuje počet porúch.

Modernizácia umývacích strojov

Medzi príklady modernizácií patria:

 • Systémy filtrácie kvapalín
 • Systémy na separáciu emulzie a oleja
 • Systémy odsávania a kondenzácie výparov
 • Systémy na ofukovanie a sušenie jednotlivých predmetov
 • Výber parametrov umývania s #rekonštrukciou hydraulického systému
 • Renovácie riadiacich skríň
 • Systémy na meranie parametrov procesu #a polohy súčastí a dielov
 • Prestavby systémov stlačeného vzduchu
 • Navrhovanie nových paliet a držiakov predmetov

Náhradné diely

Disponujeme širokou ponukou náhradných dielov:

 • Filtre vody, oleja, vzduchu, filtračné rohože (EATON, DONALDSON, HIFI, WST, FILTRON, MANN)
 • Vodné čerpadlá (LOWARA, GRUNDFOS, CALPEDA, KSB)
 • Súpravy na opravu čerpadiel
 • Vákuové čerpadlá (BUSCH, GARDNER DENVER, ELMO RIETSCHLE, P.V.R., LEYBOLD, TEPRO, BECKER apod.)
 • Opravy vákuových čerpadiel
 • Ventilátory (FPZ, VENTURE, BECKER, ESAM)
 • Prevodové motory, systémy prenosu pohonu (SEW, KACPEREK, NORD)
 • Pneumatické zariadenia (METAL WORK, FESTO, PARKER, SMC)
 • Ventily a klapky (METAL WORK, GEFA, BAR, FESTO, GEMU, SFERACO)
 • Reťaze, ozubené kolesá, hnacie hriadele
 • Nerezové armatúry
 • Repasovanie pohonov, ventilátorov, čerpadiel, pohonov
 • a ďalších
 • Individuálne projekty v súlade s technickou dokumentáciou

Laboratórne skúšky

Na zistenie kvality umývaných dielov je potrebná skúška čistoty. Predmet v sterilnom obale sa doručí do laboratória, kde sa vykoná jeho analýza. Výsledok skúšky vo forme protokolu umožňuje určiť kovové a nekovové nečistoty a vlákna prítomné na skúšobnom kuse. Určuje sa ich počet, veľkosť a hmotnosť. Na základe toho sa vykoná klasifikácia znečisťujúcich látok.

Skúšanie sa vykonáva v akreditovanom laboratóriu v súlade s VDA19.1, ISO 16232 a jednotlivými normami automobilového priemyslu.

Clean room

Clean room je vyhradená zóna vo vašej výrobe, ktorá je určená na dodržiavanie najvyšších a najprísnejších požiadaviek na čistotu. Clean room je zóna bez znečistenia.

Čisté výrobné zóny sa najčastejšie používajú v spojení s umývacími zariadeniami na dosiahnutie prísnych požiadaviek na čistotu podľa noriem z oblasti automobilového priemyslu VDA 19.1, ISO 16232.

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás!

zodpovednosť za splnenie vašich výrobných požiadaviek