LW TechnicSystemy separacji emulsji i olejów

Systemy separacji oleju to indywidualnie zaprojektowane układy oddzielające cząstki oleju z mieszanin wodno-olejowych poprzez wykorzystanie zjawiska koalescencji oraz naczyń połączonych.
Firma LW Technic oferuje własne odolejacze koalescencyjne (separator oleju) dostosowane do Twoich potrzeb.
System separacji jest szczególnie ważny w procesach, w których do cieczy dostaje się duża ilość oleju co powoduje nasycenie się cieczy a w efekcie częstą wymianę. Odolejacz koalescencyjny (separator oleju) pozwala wydłużyć „życie” kąpieli w zbiorniku w związku z czym generuje zysk w postaci mniejszego zużycia cieczy oraz energii do podgrzania.
Co zyskasz?

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!